"Unitatea Bisericii tine de Mîntuitorul Hristos, care este Calea, Adevarul si Viata."


Din cartea Singur Ortodoxia de Arhim. Arsenie Papacioc

Sfinţia voastră, se vorbeşte în ultimul timp, mai ales în mediul universitar teologic, despre "despărţirea unicei Biserici a lui Hristos în Biserica Ortodoxă şi Biserica Catolică, despre Biserica Răsăriteană, despre Biserica Apuseană, despre marea Biserică soră a Apusului, despre istoria a trei confesiuni: catolici, ortodocşi, protestanţi; despre faptul că prin Marea Schismă şi apoi prin ruptura din sec. XVI creştinismul şi-a pierdut unitatea; despre cămaşa sfîşiată a lui Hristos; despre cei doi plămîni ai Europei, adică Biserica Apuseană (catolică, protestanţi) şi Biserica Răsăriteană (ortodoxă); despre cele trei dimensiuni ale Creştinătăţii: Bisericile orientale, adică ortodoxe, Bisericile occidentale, adică Biserica Romano-Catolică şi Protestantismul, adică Bisericile Evanghelice, Luterane, Anglicană etc." şi altele asemenea. Acestea sunt luate chiar din teologi ortodocşi, cum s-ar zice.

Întrebarea pe care v-o punem sfinţiei voastre este următoarea: este Biserica Mîntuitorului Hristos în momentul de faţă, sau a fost vreodată împărţită în mai multe Biserici, unele mai mari, altele mai mici, unele cu har mai puţin, altele cu har mai mult, sau divizată?
arhimandrit Arsenie: Este şi inutil să mai discutăm chestia asta, că nu putea să fie împărţită Biserica, pentru că Hristos a spus: "Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa"[1], adică: nu e Cale nu e mergere, nu e Adevăr nu-i cunoştere, şi dacă nu-i Viaţă nu-i vieţuire; şi nu poate să fie alt Adevăr decît numai Hristos, nu poate să fie împărţit acest Adevăr.
Numai în funcţie de acest Adevăr este construită orice gîndire ca să fie valabilă, numai dacă este pe Adevărul-Hristos care, de fapt, s-a dogmatizat în Sinoadele Ecumenice, toată învăţătura aceasta pînă la 787, Sinodul VII Ecumenic, care a fost în apărarea icoanei, dar mai ales la Sinodul I Ecumenic, unde s-au stabilit cele 7 puncte din Crez, că Iisus Hristos este Dumnezeu Născut, nu făcut, şi la Sinodul al II - lea Ecumenic, unde s-a completat Crezul cu încă 5 articole, ca să fie 12.
Deci s-a stabilit lucrul acesta: Biserica nu poate să fie împărţită; acesta ar putea să fie răspunsul la întrebare: niciodată nu poate să fie împărţită Biserica, dar există erezii.

Dacă n-ar exista Noul Testament s-ar fi desfiinţat Vechiul Testament, dacă n-ar fi existat Noul Testament n-ar fi existat nici o serie întreagă de atacuri filosofice împotriva Adevărului-Hristos, împotriva Creştinismului, pentru că acesta era un obiectiv care strălucea, care umbrea orice, şi sigur că a fost atacat de toate filosofiile care au păreri bune, zic ei, împotriva Adevărului adevărat.
Adevărul este Hristos[2], Biserica Ortodoxă. Cuvîntul ortodox asta înseamnă.
Faptul că s-au desprins de-a lungul vremii schisme şi erezii nu înseamnă că Biserica şi-a pierdut unitatea ?
arhimandrit Arsenie: Nici vorbă. Unitatea ţine de Adevăr, dar unitatea nu se referă la un număr de credincioşi, ci se referă numaidecît la Adevăr, care nu s-a stricat, rămîne imutabil şi singurul drum mîntuitor; nu spun de la mine şi: "cine va strica una din aceste mici, mic se va chema"[3] - adică nu se va mîntui; s-a dogmatizat tot ce a spus Hristos ca să se poate trăi, să se poată împlini.
Sunt afirmaţii grave faptul că se susţine că Biserica şi-a pierdut unitatea, mai cu seamă pentru că acestea sunt făcute de universitari, teologi.
arhimandrit Arsenie: Biserica şi-a pierdut unitatea ţinînd cont de numărul de credincioşi, dar nu unitatea în funcţie de Adevăr; Adevărul nu poate să fie împărţit; că s-au rupt de Adevăr este altceva. Dacă se vorbeşte aşa, trebuie să se şi motiveze despre ce unitate este vorba.
Sfinţia voastră, cum credeţi că ar trebui să se desfăşoare dialogurile inter-creştine între Ortodoxie şi Catolicism, respectiv Protestantism, Necalcedonieni etc. ? Ce ar trebui să se discute, cît timp ar trebui să ţină aceste discuţii?
arhimandrit Arsenie: Ca timp, nu se pune problema; se pune problema adevărului care trebuie discutat. Nu este valabilă nici o discuţie, decît: vă primim cu drag înapoi [4].
Ecumenismul[5] acesta, lupta aceasta, de venit vine din partea lor. N-au identitate! Îi roade pe suflet faptul că nu sunt cu Adevărul.
Singurul Adevăr este Hristos: "Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa"[6]; în funcţie de Adevărul acesta e tot! - Ortodoxia , chiar numele ei este de la Hristos, cum ne-a învăţat El, Hristos şi au continuat Apostolii.
Am stat împreună sute[7] de ani şi, sigur, s-au despărţit. De ce? La majoritatea problemelor dogmatice, cu Sinoadele Ecumenice, am fost împreună; la Sinodul 6 Ecumenic, Papa Martin a fost mucenic al ideii normale împotriva monotelismului.Va să zică am fost împreună; acuma s-au despărţit! Şi de la catolici[8] au venit protestanţii[9] cu Luther, şi neoprotestanţii[10] care, îţi dai seama, au interpretare continuă.
N-au, repet, identitate şi îi roade faptul că nu sunt cu Adevărul.Nu există tîrg în materie de Adevăr! Ca să putem face o împăcare, o unitate, trebuie să negustorim: lasă tu, las şi eu. Ce să lăsăm noi? Nu se poate pune problema - "o iota, o cirtă cine lasă din tot ce spun Eu"[11], acesta îşi pierde mîntuirea; este neapărat problema asta care se pune. Nu avem ce discuta decît dacă veniţi înapoi!
Dar cum ar trebui să se desfăşoare aceste dialoguri?
arhimandrit Arsenie: Dar nu sunt deloc de părere să fie un dialog. Dacă nu-i tîrg, dialogul începe; să discute nu ştiu ce.Dacă faci caz de istorie, nu-ţi dau voie. Sau, mai bine zis, dacă faci caz de istorie, ce istorie au? De ce au plecat? Sute de ani am fost împreună; acestea nu sînt 15 zile !Dacă vor să vină, să vină înapoi, sunt primiţi cu toată dragostea. Aşa interpretez şi vizitele care s-au făcut: de curtoazie; acesta-i semn că noi suntem de bună credinţă, că vă primim cu drag dacă veniţi. Fără condiţii!
Deci doar aceste cuvinte ar trebui să se desfăşoare în cadrul dialogurilor; doar la aceste cuvinte ar trebui să se rezume dialogul ?
arhimandrit Arsenie: Să vină la Ortodoxie! Că e vorba de Adevăr! Adică, dom le, ia-mi un ochi că văd bine numai cu unul, ştii?
Obiectul unui dialog, dacă vor să fie dialog, ar putea să fie acesta: "nu avem nimic de discutat decît: vă primim cu drag înapoi". Asta este poziţia pentru că, altfel, ar însemna ca noi să ciuntim din Ortodoxie. Ce să ciuntim?!
Dacă v-ar spune cineva că sunteţi habotnic, ce i-aţi răpunde?
arhimandrit Arsenie: Nu, dragă, sunt ortodox!
V-am întrebat pentru că au fost acuzaţi unii ortodocşi că sunt habotnici.
arhimandrit Arsenie: Ascultă-mă ce spun! N-au cum, trebuie să zică ceva. Dar cu ce interes?
Nu ne-am dus noi la ei :"Hai să veniţi!"; îi chemăm, desigur. Dar văd că pe ei îi roade ceva.
Din punct de vedere spiritual, exclusiv spiritual, au chinul acesta că nu sunt cu Adevărul; şi Adevărul e limpede, dacă vrei să judeci normal, este aici. Noi avem probleme că suntem neatenţi, că suntem slabi, dar în ceea ce priveşte Adevărul, că despre asta este vorba, nu avem nici o grijă. Dar ei sunt îngrijoraţi. Orice ins dacă te vede pe tine pe o poziţie de valoare caută să te niveleze ca să aibă el linişte pe poziţia lui.
Credeţi că s-au făcut progrese în cadrul mişcării ecumenice, a dialogului cu catolicii şi protestanţii? Adică vedeţi un duh bun?
arhimandrit Arsenie: Nu; prin întrebările pe care le puneţi, repetăm mereu întrebarea întîi. Nu, nici un progres nu se poate face, indiferent ce i se propune şi cine întreţine un dialog; dar înseamnă că cineva e vîndut, ori laş, ori neortodox, ori nu cunoaşte frumuseţea şi văpaia Ortodoxiei.
Dialogurile acestea durează de foarte mult timp.
arhimandrit Arsenie: Desigur, numai aşa să nu spună că nu am stat de vorbă, cum au făcut acum: le-am întors vizita; foarte bine. Asta s-a făcut să arate că suntem civilizaţi, dar suntem pe poziţia noastră. Dar nu asta e discuţia. Discuţia este o împăcare: trebuie să ne aşezăm pe o poziţie de Adevăr comun; dar deja e Hristos!
Pentru că vor ei, pentru sutele astea de ani de rătăcire ale lor, trebuie să facem noi concesii ? Nu ! Adevărul este imutabil şi veşnic, este Hristos.
Sfinţia voastră, mişcarea ecumenică porneşte de la ideea refacerii unităţii Bisericii Mîntuitorului Hristos. Credeţi că este o ispita de-a dreapta? Pentru că ei cred că suntem divizaţi.
arhimandrit Arsenie: Este o ispită de-a dreapta pentru că pun în discuţie Adevărul.
Acestea sunt porniri omeneşti, sunt momente, sectoare de timp în care se ivesc o serie întreagă de lucruri; ei caută să motiveze ce spun şi, din punct de vedere psihologic, nu le convine poziţia Bisericii pentru că vor să ne niveleze; aceasta este întotdeauna tendinţa celui mai slab ca să te aducă şi pe tine la nivelul lui, ca să poată fi liniştit în căderea lui.
Ecumenismul este o problemă care nu va reuşi niciodată; decît o vorbă stearpă, o vorba continuă, cu acelaşi titlu pentru că nu se lasă ei. Noi tăcem; noi nu am stricat nimic. Ca să ne împăcăm trebuie să vină la Ortodoxie, absolut, de unde au plecat.
Noi nu avem ce ceda. Ce să cedăm? "O cirtă de va strica cineva din ce învăţ Eu, mic se va chema"[12].
Ce s-a stabilit la Sinoadele Ecumenice sunt nişte lucruri cu totul valabile; acelea durau sute de zile, cu mari Sfinţi Părinţi şi: "Părutu-s-a nouă şi Duhului Sfînt"[13], aşa începea hotărîrea care consemna stabilirea Adevărului Sinodului.
Foarte mulţi teologi studiază la facultăţi protestante şi catolice; şi tocmai aceştia sunt promotorii mişcării ecumenice.
arhimandrit Arsenie: Acestea nu sunt argumente, nu putem să discutăm asta, de ce exista iad şi de ce exista rai; treaba lor!
I-am spus unui băiat care făcuse Teologia sau o termina, pasionat de lucruri mai "exotice" - acesta mi-a zis: "mă duc la Roma cu gîndul să combat catolicismul" - şi i-am spus: ascultă, numai clădirile cînd le-oi vedea te catolicizezi, cum ai intrat în Roma. Ei s-au organizat acolo, se motivează, dar se motivează fals.
Dar nu ştiu de ce se pune problema împăcării! De ce? Ce te roade? Noi nu am pus problema pentru că suntem liniştiţi, suntem fericiţi.
M-a îngrozit foarte mult cînd am auzit că nu au Proscomidie, şi cînd văd ce mult se poate face la Proscomidie unde pomenim morţii şi viii! O Liturghie fără Proscomidie e un lucru raţionalizat, e un simbol, nu mai e un Adevăr.
Mai mulţi teologi, printre care şi Mihai Urzică, părintele Iustin Popovici, sîrbul, în unele cărţi ale lor au afirmat că mişcarea ecumenică ar fi o creaţie a masoneriei. Ce spuneţi?
arhimandrit Arsenie: Nu este o creaţie a masoneriei, este o creaţie a dracului.
Mai rău!
arhimandrit Arsenie: Mai rău! Chiar Iustin Popovici a zis[14] că ar fi cea mai mare greşeală a secolului.
Panerezia secolului, "panerezia timpului nostru", s-a exprimat părintele Iustin Popovici.
arhimandrit Arsenie: Da. E cea mai mare greşeală. Şi a mai zis încă una, fiind vorba de el: "S-au făcut trei mari greşeli de la Creaţie: căderea lui Adam, trădarea lui Iuda şi infailibilitatea papală". Va să zică nu putem să dăm citate decît pentru Ortodoxie. Au fost nişte ortodocşi, nişte trăitori - şi Mihai Urzică pe care îl cunosc; am stat împreună şi îl pomenesc zi de zi pe el şi pe Maria, soţia lui; îi am pe pomelnic.
L-aţi cunoscut ?
arhimandrit Arsenie: Cum să nu. Am stat la el după ce m-a eliberat din închisoare; n-aveam unde să stau, şi m-a primit el.
Vă cunoştea dinainte?
arhimandrit Arsenie: Nu. Am auzit că e om milostiv şi i-am bătut la uşă: "Domnule, sunt eliberat din închisoare; n-am unde să stau". Sigur, omul avea inimă bună, dar pe undeva a devenit suspicios - s-a convins că nu este cazul; mi-a trimis şi un rînd de veşminte.
Sfinţia voastră, aţi spus, de altfel spune şi părintele Iustin Popovici, că mişcarea ecumenică este o creaţie a dracului. Vă rugăm să explicaţi acest lucru.
arhimandrit Arsenie: Este o risipire de cuvinte pur şi simplu susţinîndu-se prosteşte; pentru că: împrăştie ca să poţi să stăpîneşti, "dezbină şi stăpîneşte".
Adevărul de credinţă s-a stabilit pe ce a făcut Mîntuitorul, acesta-i adevăr de credinţă; dacă nu-i după Adevăr, sigur că-i după Diavol [15]
Cînd spuneţi că este a dracului arde, ustură.
arhimandrit Arsenie: Nu ştiu pe cine arde, dar nu ne interesează; dacă arde îi arde şi altele, nu numai asta.
Credeţi că este un drac mai al dracului?
arhimandrit Arsenie: Toţi dracii sunt ai dracului.
Adică unul mai deştept pentru că este destul de răspîndit şi printre unii ortodocşi.
arhimandrit Arsenie: Nu este; afară de cei ce nu cunosc Ortodoxia.
Mîntuitorul a spus cînd S-a înălţat la cer: "rămîneţi în Ierusalim, pînă ce vă veţi îmbrăca cu putere de sus"[16]; aici este ştiinţa, aici este experienţa: după Cel de sus. Au fost nişte pescari, de aceea i-a ales Dumnezeu pe aceştia - cu cele smerite să-i smerească pe toţi.
Îmi pare foarte rău că lumea nu este trezită sau nu este orientată cu privire la bătaia asta continuă de la Apus pentru împăcare. Ce împăcare? Îţi dau bună ziua, dacă ai magazin, cumpăr pîine de la tine, e altceva; dar eu sunt tot ortodox. Aici trăim cu turcii - am botezat vreo 7 pînă acum - vin pe la mine şi îmi cer rugăciuni; mi-au zis: "părinte, avem acelaşi Dumnezeu". Avem, sigur că avem acelaşi Dumnezeu, dar nu credeţi în Hristos, şi numai prin El ne putem mîntui. Cum crezi în Dumnezeu, aceasta este important.
Sfinţia voastră, mai multe Biserici Ortodoxe, printre care şi cea a Serbiei, s-au retras de la dialogurile ecumenice şi din consiliile ecumenice.
arhimandrit Arsenie: Sunt foarte de părere. De ce nu ne lasă în pace? Pentru că nu suportă nimeni pe altul lîngă el superior; vrea să-l niveleze, ca să fie liniştit în slăbiciunile lui.
Sunt bucuros că s-au retras, pentru că sunt foarte convins că nu se poate face ceva ţinînd cont din alt punct de vedere decît cel Ortodox; n-avem cum face. "Cine va strica una din aceste mici, mic se va chema"[17], ai văzut cu ce prudenţă a vorbit Mîntuitorul cu mii de ani înainte ?
Apostolul Pavel pune anatema pe cei care strică Adevărul Evanghelic.
arhimandrit Arsenie: Păi, nici vorbă; " Înger de sus de va face altfel decît vă învăţ eu, anatema să fie"[18]. Nu se pune problema.
În Sinodul Bisericii Sîrbe sunt episcopi care au fost fii duhovniceşti ai Părintelui Iustin Popovici.
arhimandrit Arsenie: A fost un om de mare valoare bisericească acest Iustin Popovici; am toată admiraţia.Dumnezeu l-a scos pe Iustin Popovici care a fost o figură şi continuă să fie. Şi să ştiţi că unul din meritele lui este că a fost erou şi a spus Adevărul fără teamă; nu a fost un molîu să pună problema numai ştiinţific.
A fost un trăitor şi a susţinut Adevărul cu curaj. A vorbit adevărat, chiar dacă se zice că a exagerat cînd a afirmat că s-au făcut trei mari greşeli în lume: căderea lui Adam, trădarea lui Iuda şi infailitatea papală. Păi, ce zici de el?! A zis-o cu curaj, şi aşa este; a vrut să arate cît este de grav; este Hristos în Papa? Adică nu-i slujitor al lui Hristos?
Pentru că multe face ca să renunţe, dar nu renunţă la asta.
Nu renunţă; îi place.
arhimandrit Arsenie: Cred şi eu; pe urmă au emanat pe Filioque. Spune Mîntuitorul: "De la Tatăl purcede"[19], şi s-a fixat Crezul la Sinoadele Ecumenice cu nişte titani, niste sfinţi titani; 318 Sfinţi Părinţi, şi toţi sunt sfinţi; şi Atanasie cel Mare, care a fost o sabie bine ascuţită.
La Sinoade[20] s-au stabilit nişte adevăruri de credinţă. Hotărîrea Sinodului începea astfel: "Părutu-ni-s-a nouă şi Duhului Sfînt"[21]; şi nu durau 2-3 zile, ci sute de zile, unde a contribuit şi Duhul Sfînt. Putem să zicem ceva în ce priveşte punctele Crezului care s-au stabilit 7 la Sinodul I Ecumenic şi încă 5 puncte din Crez la al doilea, privind Duhul Sfînt; putem contesta ceva, vreun punct dintr-acestea că nu-i adevărat?
N-a spus Mîntuitorul, limpede cu privire la Duhul Sfînt: "Cine se va boteza în numele Tatălui şi al Fiului şi al Duhului Sfînt"[22] ? Zice în Evanghelie: "cine nu se va boteza, nu se va mîntui"[23], deci în Duhul Sfînt.
Şi a venit erezia să spună că Duhul Sfînt este o apariţie inventată de lume. Cum Dumnezeu în trei, trei Dumnezei. Nu vrea să vadă că sunt 3 feţe şi o singură putere.
Asta-i, asta nu vor să vadă: "nenaştere, naştere şi purcedere".
Ce i-aţi spune Papei dacă l-aţi vedea?
arhimandrit Arsenie: Mai întîi de toate aş fi cu inima ortodoxă, cu prezenţă ortodoxă şi am mai spus: "am fi foarte bucuroşi dacă aţi veni la Ortodoxie, înapoi"; fără condiţii. Am spus: nu există tîrg în materie de Adevăr.
Asta este o întrebare de fantezie, nu mă primeşte el pe mine.
A venit în ţara noastră să facă demonstraţie făcînd o Liturghie catolică, a venit să facă lucrul ăsta, ceea ce înseamnă ori să cucerească, ori prozelitism, dar cu o condiţie: să faci ca ei; pe greco-catolici i-a amăgit cu lucrul acesta: rămîneţi şi duceţi o viaţă ortodoxă, dar tineţi administrativ de noi, şi acum sunt mai catolici decît Papa.
I-a păcălit.
arhimandrit Arsenie: I-a păcalit. Şi acuma tot aşa, tot metoda aia, într-un fel sau altul, dar care-i scopul?
Noi stăm de vorbă cu cei desprinşi de adevărul de credinţă într-un singur caz: dacă vrei să vii la Ortodoxie înapoi, fără condiţii.
Singurul dialog ?!
arhimandrit Arsenie: Păi, nu se poate altfel. Adică, să mă împac cum vrei tu, trebuie să cedez şi eu, trebuie să-ţi accept ţie nişte lucruri.
Ce să acceptăm, ce să cedăm noi? Ce să cedăm? Că, dacă "o cirtă dacă schimbaţi din ce-am spus Eu, mic se va chema"[24]. Noi n-am făcut decît ce au hotărît Sinoadele, ce a hotărît Hristos, pentru că la Sinoade n-au hotărît oamenii, ci Duhul Sfînt în Sinod; aşa se făceau şi consemnările.
A venit Dumnezeu, nu a venit un Arhanghel ca să mai discutăm niţel - poate a greşit arhanghelul ăla.
A venit chiar El, ca să nu se mai pună în dubiu, pentru că Dumnezeirea a ştiut că vor fi dezbateri şi vor fi schimbări, dar a precizat: "cerul şi pămîntul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece"[25]; şi cuvintele acestea sunt: "o iota sau o cirtă de veţi schimba din ce am hotarăt Eu, mic se va chema"[26] - adică nu se va mîntui; zice şi Sfîntul Ioan Gură de Aur[27].
"Şi înger din cer de va veni şi vă va învăţa altceva decît vă învăţ eu: anatema."[28] (spune Apostolul Pavel).
Va să zică, pecetluiau Adevărul cu ameninţările acestea divine, ameninţări făcute cu adevărat şi poate să fie juridic şi cu tărie.
S-au consemnat în canoane o serie întreagă de abateri; se zice că sunt perimate, dar nu sunt perimate.
O altă problemă este că aceste canoane nu prea s-au mai republicat.
arhimandrit Arsenie: Se scrie, se tipăreşte numai ceea ce ar duce spre o împăcare, spre o motivare a lor. Ei vor o împăcare, dar să ţinem de Roma; la urma urmei, ei spun că au dreptate.
Părintele Iustin Popovici spunea că orice protestant în materie de dogme este infailibil, e un Papă.
arhimandrit Arsenie: Aşa este; ei interpretează la infinit. Dacă Papa singur s-a făcut infailibil, de ce să nu mă fac şi eu ?Ce temei scripturistic ai ? "Eu sunt cu voi pînă la sfîrşitul veacului"[29], "vă fac arhierei, vă dau preoţie, vă dau puterea asta harică"[30], dar "Eu sunt Cel ce sunt"[31].


Insemnari:
[1] Spune Mîntuitorul nostru, Iisus Hristos: "Eu sunt Calea, şi Adevărul, şi Viaţa; nimeni nu vine la Tatăl, fără numai prin mine.", Sfînta Evanghelie de la Ioan, Capitolul 14, versetul 6.
[2] Amintim cuvintele Cuviosului Iustin Popovici :"Dumnezeu-Omul Hristos a unit în Biserica Sa toate cele din ceruri şi cele de pe pămînt (Efeseni 1:10); toate tainele cerului şi ale pămîntului s-au împreunat într-o singură Taină, şi astfel s-a dobîndit Taina cea mare, a-tot-Taina: Biserica. Această mare Taină pătrunde toate mădularele Bisericii, toată viaţa lor, toate legăturile lor. Drept aceea, totul în Biserică este minune, totul este Taină "mai presus de cuget" = mai presus de raţiune. Aici nu este nimic obişnuit, nimic banal, nimic de mîna a doua, nimic de puţină însemnătate, fiindcă totul este Dumnezeu-omenesc, totul este unit organic într-un singur organism Dumnezeu-omenesc, într-o singură şi atot-cuprinzătoare "mare taină" Dumnezeu-omenească: Biserica Ortodoxă. (...)Toate în Biserică sunt Sfîntă Taină, toate: de la lucrul cel mai mărunt pînă la cel mai mare, pentru că totul este cufundat în negrăita sfinţenie a Dumnezeu-Omului Celui fără de păcat, a Domnului Hristos.(...)În Biserică, totul este Sfîntă Taină. Iar pe primul loc: Sfînta Taină a Botezului, Sfînta Taină a Mirungerii, şi Sfînta Taină a Euharistiei.

Orice ierurgie e Sfîntă Taină. "Chiar una mică, chiar şi cea mai mică?" - Da. Oricare dintre ele este la fel de uriaşă ca însăşi taina Bisericii. Fiindcă şi cea mai mică dintre ele este în organismul Dumnezeu-omenesc al Bisericii într-o legătură organică, vie, cu întreaga taină a Bisericii - cu Însuşi Dumnezeu-Omul, Domnul Hristos.(�)
Drept aceea, nu este număr tainelor în Biserica lui Hristos, în această a-tot-cuprinzătoare sfîntă a-tot-Taină ceresc-pămîntească a Dumnezeu-Omului. În ea, şi fiecare "Doamne miluieşte" este o Sfîntă Taină, şi fiecare lacrimă de pocăinţă, şi fiecare suspin al rugăciunii, şi fiecare strigăt de tînguire."

[3] Spune Mîntuitorul nostru, Iisus Hristos: "amin zic vouă: pînă ce va trece cerul şi pămîntul, o iotă sau o cirtă nu va trece din lege, pînă ce vor fi toate. Deci, cela ce va strica una dintru aceste porunci mai mici, şi va învăţa aşa pe oameni, mai mic se va chema întru Împărăţia Cerurilor; iar cela ce va face şi va învăţa, acela mare se va chema întru Împărăţia Cerurilor.", Sfînta Evanghelie de la Matei, Capitolul 5, versetul 18, 19.
[4] Aceasta este dragoste şi linişte sufletească: a-i arăta celui ce greşeşte şi a-l îndruma spre pocăinţă, mai ales dacă se află în abateri de la adevărul mîntuitor; este şi gîndirea Sfîntului Ioan Gură de Aur.
A nu-i spune şi a nu
îndrepta pe cel ce greşeşte, mai ales în materie de credinţă, înseamăna nepăsare, împreunare greşelilor dogmatice, ereziilor.
[5] Pentru a preîntîmpina orice confuzie, şi pentru aducere la cunoştiinţă, facem precizarea că termenii ecumenic ( a-toată-lumea, peste tot pămîntul), catolic (universal) sunt proprii Bisericii Ortodoxe, sunt însuşiri ale Bisericii Ortodoxe.
În momentul de faţă, în mod eronat, aceşti termeni sunt folosiţi pentru a ar
ăta pe următorii greşelilor Papei (termenul catolic), respectiv adepţii ecumenismul ( aşa cum este arătat de Cuviosul Părinte Iustin Popovici).
[6] Vezi însemnarea 1.
[7] Multe din greşelile latinilor: Filioque, folosirea azimilor, celibatul preoţilor, începutul infailibilităţii sunt dinainte de anul 1054, şi nu au legătură cu acest an; au fost arătate, combătute şi de Sfîntul Fotie, patriarh la Constantinopole, a se vedea Enciclica de la anul 876, de asemenea Sinodul de la Constantinopole de la anul 879-880 .
[8] Pentru greşelile catolicilor, ca şi pentru alt interes duhov-nicesc, a se vedea şi cele trei tomuri tipărite în Ţările Române, sub îngrijirea patriarhului Dosithei al Ierusalimului:
Cartea Împăcării (Tomos Katallaghes), Iaşi, 1694,
Cartea Dragostei (Tomos agapes kata latinon -Tomul dragostei asupra latinilor), Iaşi, 1698, cuprinde şi scrieri ale Sfîntului Marcu al Efesului, apărătorul credinţei la Sinodul de la Ferrara-Florenţa(1438-1439), iar la Rîmnic,
Cartea Bucuriei (Tomos Haras), 1705, apărută sub voievodul martir Constantin Brîncoveanu, cu purtarea de grijă a Sfîntului Antim Ivireanul, pe atunci episcop de Rîmnic - din acest volum, amintim:
Epistola enciclică, a lui Fotie, către patriarhii Răsăritului, împotriva celor ce zic că purcede Duhul cel Sfînt şi de la Fiul;
Cel de-al optulea Sinod Ecumenic
, hotărîri;
Contradicţii în părerile latinilor, contradicţii arătate de patriarhul Dositei al Ierusalimului;
Aşternuturile Fericitului Meletie, papa Alexan-driei, despre care este adevărata Biserică, şi care este adevăratul ei Cap, şi împotriva primatului papei Romei;
Dialogul oarecărui secretar cu latinii, şi că pe eretici Biserica Sobornicească îi leapădă de la sine;

Dialog între doi monahi, contra latinilor
.

Mai amintim:
Ioan Eugenikos, Discurs contra hotăr
îrii sinodului din Florenţa, Iaşi, 1694; Nectarie, patriarh al Ierusalimului, Intîmpinare împotriva primatului Papii, Iaşi, 1682; Eustratie Argentis, Manual în contra infailibilităţii Papei, Iaşi, 1746; Sintagma contra azimilor, Iaşi, 1747.
[9] Termenul (neo)protestant vine de la protestul faţă de Papa, denumire atribuită de papistaşi următorilor lui Luther (din păcate, Luther nu s-a întors către Răsărit); aceştia sunt: evanghelici, luterani, reformaţi, calvini, unitarieni, baptişti, adventişti, penticostali etc, amestec de iconoclasm (hulitori ai icoanelor), interpretare eronată a Sfintei Scripturii, hulire a Sfinţilor, a Crucii, a Maicii Domnului etc.
A se vedea răspunsurile patriarhului Ieremia al II al Constantinopolei către luteranii din
Tubingen(1576, 1579, 1581); după a treia sfătuire, "dialogul" a încetat, ascultînd de Apostolului Pavel: "De omul eretic, după una şi a doua sfătuire, te fereşte." (Epistola Sfîntului Apostol Pavel către Tit, Capi-tolul 3,versetul 10).
De asemenea, amintim:
Varlaam, mitropolit al Moldovei, Răspuns împotriva cate-hismului calvinesc,
Iaşi, 1645,
Dosithei, patriarh al Ierusalimului, Manual
în contra rătăcirii calvine, Bucureşti, 1690.
[10] Vezi însemnarea 9.
[11] Parafrază, vezi însemnarea 3.
[12] Parafrază, vezi însemnarea 3.
[13] "Pentru că s-au părut Sfîntului Duh, şi nouă", consemnare la Sinoade, începînd cu Sinodul Apostolic, conform Sfîntului Apostol Iacov, şi Sfinţilor Apostoli, Faptele Sfinţilor Apostoli, Capitolul 15, versetul 28.
[14] Cartea Cuviosului Iustin Popovici(1894-1977), Biserica Ortodoxă şi Ecumenismul, a fost tradusă pe româneşte de răposatul părinte Olimp Căciula, în 1979; de atunci, o copie dactilografiată se află şi în biblioteca Facultăţii deTeologie din Bucureşti. Citatele din Cuviosul Iustin Popovici sunt după ediţia din anul 2002, Mănăstirea Sfinţii Arhangheli, Petru Vodă, în traducerea lui Adrian Tănăsescu.
[15] Parafrază; spune Domnul nostru, Iisus Hristos: "Cel ce nu este cu Mine, împotriva Mea este, şi cel ce nu adună cu Mine risipeşte", Sfînta Evanghelie de la Matei, Capitolul 12, versetul 30.
[16] Spune Mîntuitorul nostru, Iisus Hristos: "Şi iată, Eu trimit făgăduinţa Tatălui meu întru voi, iar voi şedeţi în cetatea Ierusalimului, pînă ce vă veţi îmbrăca cu putere de sus. Şi i-a scos pe ei afară pînă în Betania, şi ridicîndu-Şi mîinile sale, i-a binecuvîntat pe dînşii. Şi a fost cînd i-a binecuvîntat pe ei, S-a depărtat de la dînşii, şi Se înălţa la cer. Iar ei închinîndu-se Lui, s-au întors în Ierusalim cu bucurie mare. Şi erau în toată vremea în Biserică, lăudînd şi binecuvîntînd pe Dumnezeu, Amin." Sfînta Evanghelie de la Luca, Capitolul 24, versetul 49,50,51,52.
[17] Parafrază, vezi însemnarea 3.
[18] Spune Sfîntul Apostol Pavel: "Ci măcar noi, sau înger din cer de va binevesti vouă, afară de ceea ce am binevestit vouă, anatema să fie. Precum am zis mai înainte, şi acum iarăşi zic: Oricine de vă va binevesti vouă afară de ceea ce aţi luat, anatema să fie.", Epistola Sfîntului Apostol Pavel, către Galateni, Capitolul 1, versetul 8, 9.
[19] Spune Mîntuitorul nostru, Iisus Hristos: "cînd va veni Mîngîietorul pe care Eu voi trimite vouă de la Tatăl, Duhul Adevărului, care de la Tatăl purcede, Acela va mărturisi pentru Mine.", Sfînta Evanghelie de la Ioan, Capitolul 15, versetul 26.
[20] Prin Sinod Ecumenic ( a toată lumea) se înţelege importanţa deosebită a sinodului pentru viaţa Bisericii. Sinodul de la anul 787, pentru cinstirea Icoanelor şi condamnarea celor ce le hulesc, a fost recunoscut, consacrat ca ecumenic în timpul Patriarhului Fotie al Constantinopolei; unul din meritele Sfîntului Fotie este că a contribuit esenţial la codificarea sinoadelor recunoscute de Biserică - lucrare cunoscută în prezent sub numele de Pidalion, care cuprinde şi canoanele şi comentariile la acestea.
Sfîntul Simeon al Tesalonicului, Patriarhul Dositei în culegerea de texte Tomul Bucuriei(Tomos Haras), de asemenea Enciclica Patriarhilor Ortodocşi de la anul 1848 arată Sinodul de la anul 879-880 din timpul Patriarhului Fotie fiind a toată lumea(ecumenic); de asemenea sinoadele palamite (1341, 1347, 1351) din timpul Sfîntului Grigorie Palama sunt considerate cu caracter ecumenic.
[21] Parafrază; vezi însemnarea 13.
[22] Parafrază; spune Mîntuitorul nostru, Iisus Hristos, Apostolilor: "Datu-Mi-s-a toată puterea, în Cer, şi pe pămînt. Drept aceea, mergînd, învăţaţi toate neamurile, botezîndu-i pe ei în numele Tatălui, şi al Fiului, şi al Sfîntului Duh. Învăţîndu-i pe dînşii să păzească toate cîte am poruncit vouă. Şi iată, Eu cu voi sunt în toate zilele, pînă la sfîrşitul veacului, Amin.", Sfînta Evanghelie de la Matei, Capitolul 28, versetul 18, 19, 20.
[23] Parafrază; spune Domnul nostru, Iisus Hristos: "Amin, Amin grăiesc ţie: de nu se va naşte cineva din apă şi din Duh, nu va putea să intre întru Împărăţia lui Dumnezeu", Sfînta Evanghelie de la Ioan, Capitolul 3, versetul 5, de asemenea, spune Mîntuitorul: "mergeţi în toată lumea, şi propovăduiţi Evanghelia la toată zidirea. Cel ce va crede şi se va Boteza, se va mîntui; iar cel ce nu va crede, se va osîndi." Sfînta Evanghelie de la Marcu, Capitolul 16, versetul 15, 16 .
[24] Parafrază; vezi însemnarea 3.
[25] Spune Domnul nostru, Iisus Hristos: "Cerul şi pămîntul va trece, iar cuvintele Mele nu vor trece.", Sfînta Evanghelie de la Matei, Capitolul 24, versetul 35, de asemenea, spune Mîntuitorul: "Mai lesne este cerul şi pămîntul să treacă, decît din lege o cirtă să cadă.", Sfînta Evanghelie de la Luca, Capitolul 16, versetul 17.
[26] Parafrază; vezi însemnarea 3.
[27] Sfîntul Ioan Gură de Aur, Omilia a XVI - a, Omilii la Sfînta Evanghelie de la Matei.
[28] Vezi însemnarea 18.
[29] Vezi însemnarea 22.
[30] Parafrază; spune Domnul nostru, Iisus Hristos, Apostolilor: "Pace vouă; precum M-a trimis pe mine Tatăl, şi Eu vă trimit pe voi. Şi acestea zicînd, a suflat, şi a zis lor: Luaţi Duh Sfînt. Cărora veţi ierta păcatele, se vor ierta lor; şi cărora le veţi ţinea, vor fi ţinute.", Sfînta Evanghelie de la Ioan, Capitolul 20, versetul 21, 22, 23; de asemenea, spune Mîntuitorul: "Amin grăiesc vouă: ori cîte veţi lega pe pămînt, vor fi legate în Cer; şi ori cîte veţi dezlega pe pămînt, vor fi dezlegate în Cer.", Sfînta Evanghelie de la Matei, Capitolul 18, versetul 18 .
[31] Parafrază; Ieşire, Capitolul 3, versetul 14; Sfînta Evanghelie de la Ioan, Capitolul 8, versetul 58; Sfînta Evanghelie de la Ioan , Capitolul 10, versetul 30.0 Responses to ""Unitatea Bisericii tine de Mîntuitorul Hristos, care este Calea, Adevarul si Viata.""

Blogul este vizionat de: